19 10 2009

Halk Bankası sonuçlar açıklandı

SORU VE CEVAPLAR AÇIKLANDI !!!

 Uzman Yardımcısı Sınavı Soru Kitapçığı
Servis Görevlisi Sınavı Soru Kitapçığı
Banko Görevlisi Sınavı Soru Kitapçığı
Her Üç Sınava Ait Cevap AnahtarlarıSadece A grubuna ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları konmuştur.
Diğer gruplarda sorular aynı olup, sadece kitapçık içindeki dizilişleri farklıdır

“Sınav sonuçları; tercihte bulunulan il ve unvan bazında ayrı ayrı en yüksek puandan başlayarak sıralanacak ve belirlenen kontenjanın üç katı sayıda aday (son adayla aynı puanı alan tüm adaylar), 60 puan ve üzerinde olmak koşuluyla, mülakata çağrılacaktır.”

Yazılı sınav sonuçları, Bankanın www.halkbank.com.tr adresinde ilan edilecektir. Başarılı olan adaylara mülakatların tarihi ve yeri ayrıca duyurulacaktır.

Mülakata çağrılan adayların, mülakata gelirken yanlarında;
1- Diplomanın aslı ve fotokopisi ya da noter veya ilgili öğretim kurumu tarafından onaylanmış örneği,
2- Nüfus hüviyet cüzdanının aslı ve fotokopisi veya noter onaylı örneği,
3- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, adayın net ve açık olarak tanınmasını sağlayacak 2 adet vesikalık fotoğraf,
4- Sabıka kaydı,
5- Askerliğini yaptığına veya en az 1 yıl ertelettiğine ilişkin belge, getirmeleri gerekmektedir.

0
0
0
Yorum Yaz